brmlogolite.gif (610 bytes)Bærum bibliotek Databaser
Sist oppdatert:  1. februar 2011
        

Databaser med gratis tilgang via Nasjonalt lånekort

Encyclopædia Britannica Online Omfattende engelskspråklig oppslagsverk.
Nasjonalt lånekort utstedt av Bærum bibliotek gir gratis tilgang til databasen. Logg inn med lånenummeret som står på kortet under strekkoden. Ta alltid med N (stor N) og alle sifrene. Bruk ikke mellomrom.

Naxos Music Library Streaming av musikk. Du kan lytte til mer enn 50.000 CD-er ( ca 720.000 spor ) fra mer enn femti plateselskap, hovedsakelig innen klassisk, jazz, blues og verdensmusikk. I tillegg kan du få informasjon om utøvere og komponister. Ca 500 nye CD-er legges til hver måned.
Nasjonalt lånekort utstedt av Bærum bibliotek gir gratis tilgang til databasen. Logg inn ved å fylle inn nummeret på lånekortet i feltet "Enter Passcode". Ta alltid med N (stor N) og alle sifrene. Bruk ikke mellomrom.

Databaser med gratis tilgang fra pc-er på bibliotekene

Atekst Omfatter artikler i fulltekst fra ca. 90 kilder, bl.a. Aftenposten, NTB-tekst, Hvem Hva Hvor, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv,  Klassekampen, Adresseavisen, Dagsavisen, Kommunal rapport, Nordlys, Teknisk ukeblad og Økonomisk rapport. 

Byggforsk kunnskapssystemer ( med Byggebransjens våtromsnorm) Krever brukernavn og passord
Enkeltstående blad (ca. 800 stk) med anvisninger, løsninger og anbefalinger for prosjektering, bygging og forvaltning av bygninger. Byggforskseriens anvisninger tilfredsstiller funksjonskravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Består av 3 deler:
* Planløsning - informasjon om brukerkrav, prosjektering, byggesaksbehandling, arealbruk ute og inne, forslag til planløsninger, innredning og innpassing av utstyr.
* Byggdetaljer - tekniske løsninger av konstruksjoner og detaljer, energibruk, materialbruk osv. og teoretisk grunnlag.
* Byggforvaltning - informasjon om alle oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å drive, ta vare på og utvikle eksisterende bygninger, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold, utbedring, ombygging og utvikling.
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom, utviklet av Fagrådet for våtrom (FFV) i samarbeid med Norges byggforskningsinstitutt. Skal bidra til at man oppnår vannskadesikre våtrom med lang levetid. BVN er tilpasset de lover, forskrifter og standarder som til enhver tid gjelder og er i samsvar med løsningene i Byggforskserien.

Gyldendal Rettsdata Krever brukernavn og passord
Rettskildesamling som består av alle Norges lover med tilhørende kommentarer, skrevet av over 230 forfattere. Kommentarene henviser til dommer, forarbeider, forskrifter og annen juridisk litteratur av betydning innen alle rettsområder. Abonnementet omfatter også "Rettsdata Kommentarsamling", kommentarutgaver og juridisk litteratur i fulltekst. Den inneholder ca 30 titler, og utvides kontinuerlig med med nye og reviderte utgaver.

Landguiden - Länder i fickformat omfatter alle verdens land og ca. 30 selvstyrte territorier. Her fins utførlige tekster om hvert lands geografi, befolkning, kultur, historie, politikk, økonomi og sosiale forhold. Basen inneholder også kart og statistisk materiale.
Världen faktabank Gratis tilgang. Kortfattet faktainformasjon om alle land. For mer detaljert informasjon henvises det til Landguiden.

NB digital Aviser Nasjonalbibliotekets avistjeneste
Omfatter foreløpig avisene Aftenposten (inkl. A-magasinet), Stavanger Aftenblad, Trønder-Avisa. Flere kommer etter hvert (bl.a. Budstikka)

Norges kommunekalender Informasjon om kommunal og statlig virksomhet.

Norges Statskalender : Gir informasjon om statsforvaltningen.

Norges Største Bedrifter : Inneholder økonomisk informasjon alle bedrifter med omsetning over 40 millioner.

Norart : Nasjonalbibliotekets artikkeldatabase. Bestilling av artikler må gjøres av bibliotekets personale.

NRK Bibliotekets Minnedatoliste 2010

Ordnett Ordbøker fra Kunnskapsforlaget på norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk. Også Fremmedord og synonymer.

Rutebok for Norge Rutetabeller for kollektivtransport i Norge og direkteruter mellom Norge og utlandet. Også informasjon om overnatting, severdigheter, aktiviteter o.l. Krever brukernavn og passord

 


Tilbake til hovedsiden

  
Ansvarlig for bibliotekets vev-tjeneste: Randi Hausken